Jouw kamerhuis


Bij bezittelijke voornaamwoorden in de jij-vorm is het altijd jouw. Bij meewerkende voornaamwoorden zoals: ik geef het boek aan jou, komt er geen -w achter

Ook mogelijk het kamerhuis of dit kamerhuis

Oefening van de dag

Volgende zoeken